Inteligenční kvocient

Inteligenční kvocient neboli IQ se využívá pro vyčíslení inteligence člověka podle standardizovaných psychologických testů. Pojem IQ byl zaveden v roce 1912 německým psychologem Villiamem Sternem. Inteligenční kvocient se pohybuje na žebříčku od 10 do 210. Průměrná inteligence populace se pohybuje od 90 do 130.

Schopnosti a uplatnitelnost populace dle výše inteligenčního kvocientu:

 • IQ nad 140 - Inteligence géniů. Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání. (0,2 % populace)
 • IQ do 140- Výjimečná superiorní inteligence. Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci. (2,8 % populace)
 • IQ do 130 - Vysoce nadprůměrná inteligence. Mohou snadno vystudovat vysokou školu, dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti. (6 % populace)
 • IQ do 120 - Nadprůměrná inteligence. Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo. (12 % populace)
 • IQ do 110 - Vysoce průměrná inteligence. Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie. (25 % populace)
 • IQ do 100 - Průměrná inteligence. Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení. (25 % populace)
 • IQ do 90 - Slabě podprůměrná inteligence. Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích. (10 % populace)
 • IQ do 80 - Nižší stupeň mentální retardace. S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole. (10 % populace)
 • IQ do 70 - Lehká mentální retardace. Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu. (6,8 % populace)
 • IQ do 50 - Střední mentální retardace. Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky. (2 % populace)
 • IQ do 20 - Těžká mentální retardace. Nevzdělavatelný a nevychovatelný. (0,2 % populace)

Protože existuje více druhů inteligence, je inteligenční kvocient je jeden ze způsobů, jak měřit a vyčíslit inteligenci člověka. Výše IQ souvisí s úspěšností člověka v běžném životě pouze 20%. Důležitým faktorem úspěchu a osobní spokojenosti je například schopnost komunikace, empatie, sebeúcta a cílevědomost. Tyto pojmy se skrývají pod označení emoční inteligence a její populárnost je zaslouženě na vzestupu.

 

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy