Co je to interkulturní management

Interkulturní management vysvětluje chování lidí ve firmách a organizacích s rozdílným kulturním prostředím. Zabývá se řízením lidí hlavně v nadnárodních společnostech. Pomáhá lidem při práci s kolegy/zákazníky/dodavateli atp. z odlišných kultur. Za otce interkulturního managementu považujeme Geerta Hofsteda (60. léta 20. stol.)

V epicentru zájmu interkulturního managementu je řízení lidských zdrojů s ohledem na kulturní prostředí zaměstnanců, specifika dané kultury, vytvoření ideální firemní kultury vyhovující všem zapojeným.

Pracovat s příslušníky jiného etnika může být velkou výzvou. Nedostatek porozumění dané kultuře může mít za následek zraněné city, ztrátu důležité zakázky, klienta, rozpad týmu.

Hlavní přínosy interkulturního managementu:

  • vyznat se v kulturních rozdílech, odlišnostech,
  • naučit se číst informace z neverbální komunikace,
  • odstranit skrytý vliv kultury na jednání, pochopit myšlení cizinců z jiných prostředí,
  • využít poznatků při vyjednávání a řešení konfliktů.