Co je to interkulturní management

Interkulturní management vysvětluje chování lidí ve firmách a organizacích s rozdílným kulturním prostředím. Zabývá se řízením lidí hlavně v nadnárodních společnostech. Pomáhá lidem při práci s kolegy/zákazníky/dodavateli atp. z odlišných kultur. Za otce interkulturního managementu považujeme Geerta Hofsteda (60. léta 20. stol.)

V epicentru zájmu interkulturního managementu je řízení lidských zdrojů s ohledem na kulturní prostředí zaměstnanců, specifika dané kultury, vytvoření ideální firemní kultury vyhovující všem zapojeným.

Pracovat s příslušníky jiného etnika může být velkou výzvou. Nedostatek porozumění dané kultuře může mít za následek zraněné city, ztrátu důležité zakázky, klienta, rozpad týmu.

Hlavní přínosy interkulturního managementu:

 • vyznat se v kulturních rozdílech, odlišnostech,
 • naučit se číst informace z neverbální komunikace,
 • odstranit skrytý vliv kultury na jednání, pochopit myšlení cizinců z jiných prostředí,
 • využít poznatků při vyjednávání a řešení konfliktů.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy