Co je to interní komunikace

Budování dobré pověsti firmy začíná na referencích zaměstnanců. V dobře fungující firmě mají pracovníci dostatek informací o vývoji a cílech, jsou spojeni s filozofií firmy a šíří pozitivní energii i mimo ni.

Interní komunikace probíhá prostřednictvím:

Firemního časopisu - pokud je dobře napsaný a obsahuje zajímavé či zábavné informace, čtou ho nejen samotní zaměstnanci, ale i celé rodiny. Firma si tak buduje dobrou pověst v blízkém okolí. Šířením dobrého jména si usnadňuje budoucí nábor.

Intranetu - dnes často nahrazuje tištěný firemní časopis. Slouží pro sdílení novinek, termínů i zábavy. Firmy Intranet využívají pro obousměrnou komunikaci se zaměstnanci (ankety, komentáře,...)

Akcí pro zaměstnance - večírky a teambuildingy stírají (v rámci určitých mezí) hierarchické rozdíly a ukazují management v lidské podobě. Cílem je tmelit kolektiv a nastavit neformální vztahy mezi kolegy.

Komunikátory - Skype, Facebook

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy