Interpersonální inteligence

Mezilidská neboli interpersonální inteligence umožňuje chápat chování, motivaciemoce druhých lidí.

Člověk s vysokou mírou intrapersonální inteligence patří k lidem otevřeným se sklonem ke společenskosti. Upřednostňuje společenské hry před odpočinkem o samotě, vyhledává společnost přátel a skupinové hry (volejbal, basketbal, badminton,....). Dokáže řešit problémy s ostatními, jak své, tak druhých. Považuje se za dobrého vůdce a často jím také je.

Ideální povolání pro člověka s vysokou interpersonální inteligencí: instruktor všeho druhu, poradci, prodejci, PR a HR pozice, práce v cestovním ruchu, politik, manažer… v podstatě kdokoli, kdo je často v kontaktu s jinými lidmi.