Interpersonální inteligence

Mezilidská neboli interpersonální inteligence umožňuje chápat chování, motivaciemoce druhých lidí.

Člověk s vysokou mírou intrapersonální inteligence patří k lidem otevřeným se sklonem ke společenskosti. Upřednostňuje společenské hry před odpočinkem o samotě, vyhledává společnost přátel a skupinové hry (volejbal, basketbal, badminton,....). Dokáže řešit problémy s ostatními, jak své, tak druhých. Považuje se za dobrého vůdce a často jím také je.

Ideální povolání pro člověka s vysokou interpersonální inteligencí: instruktor všeho druhu, poradci, prodejci, PR a HR pozice, práce v cestovním ruchu, politik, manažer… v podstatě kdokoli, kdo je často v kontaktu s jinými lidmi.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy