Komunikace na pracovišti

Komunikace na pracovišti se  dělí do tří skupin - osobní, telefonická a e-mailová. Pracovní komunikace obsahuje získávání či předávání informací shora-dolů i opačným směrem. Nedostatky v komunikaci způsobují neefektivnost činností a často mají vliv na chybná rozhodnutí.

Základem úspěšné komunikace na pracovišti je poskytování jasných informací, naslouchání, dotazování a vedení dialogu. Existuje mnoho kurzů, které se věnují zlepšení komunikace, ať už v osobním či pracovním životě.