Kontramanipulace

Manipulátor se snaží ovlivňovat myšlenky, emoce i chování druhých tak, aby z toho měl užitek. Usilovně a velmi promyšleně pak pracuje na destrukci sebevědomí člověka až do chvíle, kdy už sám pochybuje o svých schopnostech i názorech. Odhalit manipulátora je často obtížné.

Jedním ze způsobů obrany proti manipulaci je kontramanipulace. Její využití je podmíněno tím, že si oběť uvědomí a přizná, že je manipulována.

Jak na kontramanipulaci?
Zůstaňte vklidu, usmívejte se, vynechte pocity. Mluvte neurčitě, ale zdvořile. Používejte obecné pojmy - “člověk” nebo “někdo”. Neomlouvejte se! Buďte k postojům manipulátora. Dejte manipulátorovi najevo, že o manipulaci víte a již na vás nepůsobí.

Používejte proti manipulátorovi jeho vlastní zbraně.