Kontramanipulace

Manipulátor se snaží ovlivňovat myšlenky, emoce i chování druhých tak, aby z toho měl užitek. Usilovně a velmi promyšleně pak pracuje na destrukci sebevědomí člověka až do chvíle, kdy už sám pochybuje o svých schopnostech i názorech. Odhalit manipulátora je často obtížné.

Jedním ze způsobů obrany proti manipulaci je kontramanipulace. Její využití je podmíněno tím, že si oběť uvědomí a přizná, že je manipulována.

Jak na kontramanipulaci?
Zůstaňte vklidu, usmívejte se, vynechte pocity. Mluvte neurčitě, ale zdvořile. Používejte obecné pojmy - “člověk” nebo “někdo”. Neomlouvejte se! Buďte k postojům manipulátora. Dejte manipulátorovi najevo, že o manipulaci víte a již na vás nepůsobí.

Používejte proti manipulátorovi jeho vlastní zbraně.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy