Mentální hygiena

Mentální hygiena neboli psychohygiena pomáhá člověku zachovat a zkvalitnit duševní zdraví. Zvládnutí mentální hygieny zvyšuje odolnost člověka vůči negativním vnějším i vnitřním vlivům.

Díky psychohygieně je člověk schopen cíleně řídit svůj životní styl, předcházet psychickým problémům a chránit se před nepříznivými vlivy. Naopak posiluje cíleně svou duševní kondici a rovnováhu.

V případě, že se psychický nápor objeví, mentální hygiena pomáhá člověku situaci lépe a koordinovaně zvládnout díky naučeným preventivním krokům a opatřením.

Hlavním cíle mentální hygieny je prevence psychických nemocí a psychosomatických problémů. Díky mentální hygieně si člověk dokáže udržet dobrou koncentraci. Umí kvalitně odpočívat. Psychohygiena má vliv na vyrovnanost a spokojenost člověka a na schopnost vést harmonické vztahy v osobním i pracovním životě.