Mentální hygiena

Mentální hygiena neboli psychohygiena pomáhá člověku zachovat a zkvalitnit duševní zdraví. Zvládnutí mentální hygieny zvyšuje odolnost člověka vůči negativním vnějším i vnitřním vlivům.

Díky psychohygieně je člověk schopen cíleně řídit svůj životní styl, předcházet psychickým problémům a chránit se před nepříznivými vlivy. Naopak posiluje cíleně svou duševní kondici a rovnováhu.

V případě, že se psychický nápor objeví, mentální hygiena pomáhá člověku situaci lépe a koordinovaně zvládnout díky naučeným preventivním krokům a opatřením.

Hlavním cíle mentální hygieny je prevence psychických nemocí a psychosomatických problémů. Díky mentální hygieně si člověk dokáže udržet dobrou koncentraci. Umí kvalitně odpočívat. Psychohygiena má vliv na vyrovnanost a spokojenost člověka a na schopnost vést harmonické vztahy v osobním i pracovním životě.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy