Jaké jsou metody duševní hygieny

Duševní hygiena je obor pečující o duševní zdraví člověka. Zkoumá biologické a sociální podmínky, které působí na zdraví člověka. Díky opatřením, návodům a poznatkům doporučuje způsob života, který je dlouhodobě udržitelný.

Duševně vyrovnaný člověk je odolnější vůči nemocem, navazuje bez problémů přátelství i vztahy. Dokáže přijmout své emoce, nepotlačuje je. Dodržuje životosprávu a je díky správnému nastavení work-life balance v dobré fyzické i psychické kondici.

Základní metody duševní hygieny

  • Pravidelný a dostatečný spánek - ideálně 7-8 hodin (dle věku jedince)
  • Vyvážená a zdravá strava: Základem duševního zdraví je i vyvážená zdravá strava, která nás zásobuje energií a vytváří naši tělesnou konstituci.
  • Dostatek pohybu. Pohyb je pro zdraví člověka zásadní. A nejen to vyzické. Pravidelný pohyb udržuje tělo v kondici, podporuje zdravé sebevědomí a psychické zdraví.
  • Time management - je důležité rozdělit si svůj čas spravedlivě mezi práci a relaxaci, ať už jste u ní aktivní či pasivní. Nastavte si pravidelný rytmus práce a odpočinku.
  • Relaxační a autoregulační cvičení. Základem psychohygieny jsou relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře emoční vyrovnanosti. Relaxační metodou je například i cvičení jógy, která propojuje relaxaci, tělesné protažení a trénink správného dýchání.