Jaké jsou metody duševní hygieny

Duševní hygiena je obor pečující o duševní zdraví člověka. Zkoumá biologické a sociální podmínky, které působí na zdraví člověka. Díky opatřením, návodům a poznatkům doporučuje způsob života, který je dlouhodobě udržitelný.

Duševně vyrovnaný člověk je odolnější vůči nemocem, navazuje bez problémů přátelství i vztahy. Dokáže přijmout své emoce, nepotlačuje je. Dodržuje životosprávu a je díky správnému nastavení work-life balance v dobré fyzické i psychické kondici.

Základní metody duševní hygieny

 • Pravidelný a dostatečný spánek - ideálně 7-8 hodin (dle věku jedince)
 • Vyvážená a zdravá strava: Základem duševního zdraví je i vyvážená zdravá strava, která nás zásobuje energií a vytváří naši tělesnou konstituci.
 • Dostatek pohybu. Pohyb je pro zdraví člověka zásadní. A nejen to vyzické. Pravidelný pohyb udržuje tělo v kondici, podporuje zdravé sebevědomí a psychické zdraví.
 • Time management - je důležité rozdělit si svůj čas spravedlivě mezi práci a relaxaci, ať už jste u ní aktivní či pasivní. Nastavte si pravidelný rytmus práce a odpočinku.
 • Relaxační a autoregulační cvičení. Základem psychohygieny jsou relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře emoční vyrovnanosti. Relaxační metodou je například i cvičení jógy, která propojuje relaxaci, tělesné protažení a trénink správného dýchání.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy