Metody psychohygieny

Lidské tělo je každý den vystaveno mnoha zátěžovým situacím. Stres, spěch, tlak na výsledky a dokonalost, touha mít a vlastnit. To vše lidskému tělu ani mysli neprospívá. Dlouhodobým působením těchto faktorů dochází ke vzniku psychických a psychosomatických onemocnění. Prevencí těchto onemocnění je dodržování pravidel a metod psychohygieny, které mají za úkol udržovat, prohlubovat či regenerovat duševní zdraví.

Základní metody psychohygieny

 • Pravidelný a dostatečný spánek - ideálně 7-8 hodin (dle věku jedince)
 • Vyvážená a zdravá strava: Základem duševního zdraví je i vyvážená zdravá strava, která nás zásobuje energií a vytváří naši tělesnou konstituci.
 • Dostatek pohybu. Pohyb je pro zdraví člověka zásadní. A nejen to vyzické. Pravidelný pohyb udržuje tělo v kondici, podporuje zdravé sebevědomí a psychické zdraví.
 • Time management - je důležité rozdělit si svůj čas spravedlivě mezi práci a relaxaci, ať už jste u ní aktivní či pasivní. Nastavte si pravidelný rytmus práce a odpočinku.
 • Relaxační a autoregulační cvičení. Základem psychohygieny jsou relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře emoční vyrovnanosti. Relaxační metodou je například i cvičení jógy, která propojuje relaxaci, tělesné protažení a trénink správného dýchání.

Metody psychohygieny obsahují základní principy zdravého životního stylu, které by se měla snažit dodržovat každá osoba, jejímž cílem je žít zdravý a vyrovnaný život.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy