Metody psychohygieny

Lidské tělo je každý den vystaveno mnoha zátěžovým situacím. Stres, spěch, tlak na výsledky a dokonalost, touha mít a vlastnit. To vše lidskému tělu ani mysli neprospívá. Dlouhodobým působením těchto faktorů dochází ke vzniku psychických a psychosomatických onemocnění. Prevencí těchto onemocnění je dodržování pravidel a metod psychohygieny, které mají za úkol udržovat, prohlubovat či regenerovat duševní zdraví.

Základní metody psychohygieny

  • Pravidelný a dostatečný spánek - ideálně 7-8 hodin (dle věku jedince)
  • Vyvážená a zdravá strava: Základem duševního zdraví je i vyvážená zdravá strava, která nás zásobuje energií a vytváří naši tělesnou konstituci.
  • Dostatek pohybu. Pohyb je pro zdraví člověka zásadní. A nejen to vyzické. Pravidelný pohyb udržuje tělo v kondici, podporuje zdravé sebevědomí a psychické zdraví.
  • Time management - je důležité rozdělit si svůj čas spravedlivě mezi práci a relaxaci, ať už jste u ní aktivní či pasivní. Nastavte si pravidelný rytmus práce a odpočinku.
  • Relaxační a autoregulační cvičení. Základem psychohygieny jsou relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře emoční vyrovnanosti. Relaxační metodou je například i cvičení jógy, která propojuje relaxaci, tělesné protažení a trénink správného dýchání.

Metody psychohygieny obsahují základní principy zdravého životního stylu, které by se měla snažit dodržovat každá osoba, jejímž cílem je žít zdravý a vyrovnaný život.