Motivace pracovníků

Motivace je vnitřní nebo vnější proces, který ovlivňuje vůli jedince. Cílem motivace je podpořit nebo zabránit jedinci v určitém chování. V rámci firmy je v ideálním případě motivace promyšleným procesem a patří k odpovědnosti každého vedoucího.

Motivace není jen o částce na výplatní pásce. Existuje mnoho nepeněžních způsobů jak motivovat pracovníky a celý tým ke splnění firemních cílů.

 

Vhodná motivace pracovníků představuje efektivní nástroj k vedení lidí.

 

Motivace pracovníků je velmi individuální. Co motivuje jednoho, nemusí motivovat ostatní. Jednoduchý návod proto neexistuje. Obecně se dají využít tyto “motivátory”:

  • finanční odměna
  • doplnění vybavení pracovního místa/nový přístroj, počítač, telefon,...
  • osobní uznání či pochvala
  • pozvání na oběd

Jen rychlá odměna má vliv na motivaci pracovníků.