Motivace pracovníků

Motivace je vnitřní nebo vnější proces, který ovlivňuje vůli jedince. Cílem motivace je podpořit nebo zabránit jedinci v určitém chování. V rámci firmy je v ideálním případě motivace promyšleným procesem a patří k odpovědnosti každého vedoucího.

Motivace není jen o částce na výplatní pásce. Existuje mnoho nepeněžních způsobů jak motivovat pracovníky a celý tým ke splnění firemních cílů.

 

Vhodná motivace pracovníků představuje efektivní nástroj k vedení lidí.

 

Motivace pracovníků je velmi individuální. Co motivuje jednoho, nemusí motivovat ostatní. Jednoduchý návod proto neexistuje. Obecně se dají využít tyto “motivátory”:

 • finanční odměna
 • doplnění vybavení pracovního místa/nový přístroj, počítač, telefon,...
 • osobní uznání či pochvala
 • pozvání na oběd

Jen rychlá odměna má vliv na motivaci pracovníků.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy