Motivátor

Motivátor - termín používaný buď pro osobu nebo motivační faktor. V případě osoby se jedná např. o poradce, kouče apod., jehož úkolem je inspirovat klienta, poradit mu, navést na správnou cestu, probudit kreativitu.

Motivátor ve smyslu motivačního faktoru je stimul probouzející motivaci člověka. Motivace je hnací síla, která nás neviditelně nutí vykonávat nějakou činnost, abychom dosáhli vytyčeného cíle. Je nezbytná pro dobré výsledky ve studiu, práci i osobním životě.

Motivace může být vnitřní nebo vnější, ale účinnější je motivace vnitřní, vycházející z člověka na základě jeho pohnutek.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy