Motivátor

Motivátor - termín používaný buď pro osobu nebo motivační faktor. V případě osoby se jedná např. o poradce, kouče apod., jehož úkolem je inspirovat klienta, poradit mu, navést na správnou cestu, probudit kreativitu.

Motivátor ve smyslu motivačního faktoru je stimul probouzející motivaci člověka. Motivace je hnací síla, která nás neviditelně nutí vykonávat nějakou činnost, abychom dosáhli vytyčeného cíle. Je nezbytná pro dobré výsledky ve studiu, práci i osobním životě.

Motivace může být vnitřní nebo vnější, ale účinnější je motivace vnitřní, vycházející z člověka na základě jeho pohnutek.