Co jsou to obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti patří k dovednostem tzv. emoční inteligence. Při jednání s klienty pomáhají mimo jiné:

  • připravit se dobře na první kontakt se zákazníkem,
  • používat umění (sebe)prezentace,
  • efektivně vést obchodní jednání,
  • zvládat argumentaci,
  • klást otázky konstruktivním způsobem,
  • ustát námitky, stížnosti (reklamace).

Výsledkem jsou pak nejen dobré obchodní výsledky, ale také psychická pohoda a odolnost obchodníka. Čím více obchodních dovedností daný jedinec v praxi ovládá, tím úspěšnějším obchodníkem je.

Co by tedy měl být dobrý obchodník ovládat? Empatické naslouchání, využívání emocí, přesvědčivou argumentaci, tvořivost, vynalézavost, logické uzavírání, aktivní řízení hovoru. Měl by mít přiměřenou sebejistotu a sebeovládání.