Co jsou to obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti patří k dovednostem tzv. emoční inteligence. Při jednání s klienty pomáhají mimo jiné:

 • připravit se dobře na první kontakt se zákazníkem,
 • používat umění (sebe)prezentace,
 • efektivně vést obchodní jednání,
 • zvládat argumentaci,
 • klást otázky konstruktivním způsobem,
 • ustát námitky, stížnosti (reklamace).

Výsledkem jsou pak nejen dobré obchodní výsledky, ale také psychická pohoda a odolnost obchodníka. Čím více obchodních dovedností daný jedinec v praxi ovládá, tím úspěšnějším obchodníkem je.

Co by tedy měl být dobrý obchodník ovládat? Empatické naslouchání, využívání emocí, přesvědčivou argumentaci, tvořivost, vynalézavost, logické uzavírání, aktivní řízení hovoru. Měl by mít přiměřenou sebejistotu a sebeovládání.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy