Co je to sebeovládání

Sebeovládání je důležitá složka emoční inteligence představující schopnost zvládat a vědomě kontrolovat své emoční stavy, pracovat se svými pocity a ovládat je.

Pokud není jedinec schopen dostatečného sebeovládání, pak jeho jednání často ovládá vztek, agrese apod. To mívá velmi negativní dopad na vztahy s ostatními lidmi v osobní i pracovní sféře, ale i na jedincovu vnitřní rovnováhu.

Někteří výbušní lidé s nízkou mírou sebeovládání se odkazují na své genetické předurčení a temperament (cholerik apod.) To ovšem platí jen velmi omezeně. Existují různé techniky a kurzy na podporu a zvládnutí sebeovládání.

Aktivně člověk může své sebeovládání budovat, a to:

 • pracovat na vlastním uvědomění
 • naučit se pracovat se vztekem
 • prácovat se svými postoji, myšlenkami
 • dát si pozor na životní styl

Výhodou je, že sociální inteligenci lze v průběhu života rozvíjet, pracovat na ní. Člověk se může učit průběžně ze situací, jimiž prochází, a také pomocí kurzů, čerpáním z odborné literatury apod.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy