Osobní pohovor

Osobní pohovor neboli pracovní pohovor je setkání uchazeče o zaměstnání se zástupci zaměstnavatele. Buď to může být personální agentura, personalista ve firmě či někdo jiný, kdo má nábor na starosti.

Na osobní pohovor je pozván uchazeč, který vyhovuje profesnímu profilu nabízené pozice. Zaměstnavatel však musí ověřit nejen profesní stránku, ale také osobní profil uchazeče. Zjistit, zda zapadne do stávajícího týmu, jestli vyhovuje osobnostně na typ obsazované pozice. Již dávno nejsou důležité jen tvrdé dovednost. Velký důraz je kladen na tzv. soft skills a míru emoční inteligence.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy