Osobní pohovor

Osobní pohovor neboli pracovní pohovor je setkání uchazeče o zaměstnání se zástupci zaměstnavatele. Buď to může být personální agentura, personalista ve firmě či někdo jiný, kdo má nábor na starosti.

Na osobní pohovor je pozván uchazeč, který vyhovuje profesnímu profilu nabízené pozice. Zaměstnavatel však musí ověřit nejen profesní stránku, ale také osobní profil uchazeče. Zjistit, zda zapadne do stávajícího týmu, jestli vyhovuje osobnostně na typ obsazované pozice. Již dávno nejsou důležité jen tvrdé dovednost. Velký důraz je kladen na tzv. soft skills a míru emoční inteligence.