Co je to personální audit

Personální audit je jednorázová analýza lidských zdrojů ve firmě, na jejímž základě je navrženo řešení ke zvýšení efektivnosti jedinců, týmů i společnosti jako celku.

Cílem personálního auditu je odpovědět na základní tři otázky. Kdo z pracovníků se nejlépe hodí pro danou pracovní pozici. Jak je nastaveno řízení lidí? A kolik pracovníků je třeba na současný objem práce?

V praxi jsou důvody personálního auditu následující:

  • optimalizace nákladů - redukce počtu pracovníků
  • zvýšení výkonnosti organizace a optimalizace lidských zdrojů
  • nastavení efektivního systému řízení a motivace

Čím se zabývá personální audit:

  • Personálními procesy
  • Zhodnocením aktuálního stavu lidských zdrojů v organizaci
  • Úroveň kvality pracovníků
  • Správnost nastavení rozsahu pravomocí a odpovědností pracovníků
  • Efektivitu využití lidských zdrojů
  • Stanovení optimálních personálních kapacit

Personální audit zpravidla provádí skupina expertů nebo externí firma, která v souladu s definicí pojmu audit používá nějaký referenční model nebo zkušenost, vůči které porovnává skutečnost.