Co je to personální audit

Personální audit je jednorázová analýza lidských zdrojů ve firmě, na jejímž základě je navrženo řešení ke zvýšení efektivnosti jedinců, týmů i společnosti jako celku.

Cílem personálního auditu je odpovědět na základní tři otázky. Kdo z pracovníků se nejlépe hodí pro danou pracovní pozici. Jak je nastaveno řízení lidí? A kolik pracovníků je třeba na současný objem práce?

V praxi jsou důvody personálního auditu následující:

 • optimalizace nákladů - redukce počtu pracovníků
 • zvýšení výkonnosti organizace a optimalizace lidských zdrojů
 • nastavení efektivního systému řízení a motivace

Čím se zabývá personální audit:

 • Personálními procesy
 • Zhodnocením aktuálního stavu lidských zdrojů v organizaci
 • Úroveň kvality pracovníků
 • Správnost nastavení rozsahu pravomocí a odpovědností pracovníků
 • Efektivitu využití lidských zdrojů
 • Stanovení optimálních personálních kapacit

Personální audit zpravidla provádí skupina expertů nebo externí firma, která v souladu s definicí pojmu audit používá nějaký referenční model nebo zkušenost, vůči které porovnává skutečnost.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy