Co je to plazí mozek

Plazí mozek - jde o nejstarší část mozku (prodloužená mícha nebo také mozkový kmen), který řídí základní fyziologické funkce jako dýchání, reflexy, primitivní pudy. Je zodpovědná za tzv. fight or flight reflex, tedy bojovat či utéct. Tento mozek máme společný s plazy.

Člověk má kromě této základní části mozku ještě další dva, a to společný s ostatními savci (limbický systém) a “člověčí” mozek neokortex.  

Proto plazi nejsou schopní lidských citů typu láska, závist apod., ale díky plazímu mozku rozlišují “jen” pudové skutečnosti jako hlad, zima, strach apod. Limbický systém (“savčí mozek”) je evolučně mladší částí mozku a stará se o emoce (radost, násilí).

Nejmladší je lidský neokortex a díky němu jsme schopni vědomého rozhodování a vnímání. Projevuje se rozumem, morálkou, inteligencí. Pomáhá nám ovládat emoce i primitivní pudy. Přesto je důležité říci, že není ve fyziogických možnostech lidí rozhodovat se výhradně racionálně, bez emocí.