Co je to plazí mozek

Plazí mozek - jde o nejstarší část mozku (prodloužená mícha nebo také mozkový kmen), který řídí základní fyziologické funkce jako dýchání, reflexy, primitivní pudy. Je zodpovědná za tzv. fight or flight reflex, tedy bojovat či utéct. Tento mozek máme společný s plazy.

Člověk má kromě této základní části mozku ještě další dva, a to společný s ostatními savci (limbický systém) a “člověčí” mozek neokortex.  

Proto plazi nejsou schopní lidských citů typu láska, závist apod., ale díky plazímu mozku rozlišují “jen” pudové skutečnosti jako hlad, zima, strach apod. Limbický systém (“savčí mozek”) je evolučně mladší částí mozku a stará se o emoce (radost, násilí).

Nejmladší je lidský neokortex a díky němu jsme schopni vědomého rozhodování a vnímání. Projevuje se rozumem, morálkou, inteligencí. Pomáhá nám ovládat emoce i primitivní pudy. Přesto je důležité říci, že není ve fyziogických možnostech lidí rozhodovat se výhradně racionálně, bez emocí.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy