Pozitivní emoce

Emoce informují a radí. Negativní emoce přináší člověku cenné informace - o ztrátě, hněvu, strachu z nebezpečí a hrozeb. Naopak pozitivní emoce rozšiřují naše intelektuální, tělesné a sociální zdroje. Když máme dobrou náladu, jsme výkonnější, tvořivější i tolerantnější. Jsme otevření novým nápadům a zkušenostem.

Mezi pozitivní emoce patří pocit radosti, štěstí, smysluplnosti, důležitosti, vděčnosti,... a mnohé další. Na pozitivní emoce nemusíme čekat. Nemusí být způsobeny jen vnějšími faktory. Můžeme si své pozitivní emoce vyvolat například tělesným pohybem, pomocí někomu, vděčností, kontaktem s přáteli či poslechem hudby… Možností se spousta.

Naučte se vyvolat si své pozitivní emoce a uvidíte, že spokojení můžete být, i když máte hromadu problémů.

 

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy