Pozitivní emoce

Emoce informují a radí. Negativní emoce přináší člověku cenné informace - o ztrátě, hněvu, strachu z nebezpečí a hrozeb. Naopak pozitivní emoce rozšiřují naše intelektuální, tělesné a sociální zdroje. Když máme dobrou náladu, jsme výkonnější, tvořivější i tolerantnější. Jsme otevření novým nápadům a zkušenostem.

Mezi pozitivní emoce patří pocit radosti, štěstí, smysluplnosti, důležitosti, vděčnosti,... a mnohé další. Na pozitivní emoce nemusíme čekat. Nemusí být způsobeny jen vnějšími faktory. Můžeme si své pozitivní emoce vyvolat například tělesným pohybem, pomocí někomu, vděčností, kontaktem s přáteli či poslechem hudby… Možností se spousta.

Naučte se vyvolat si své pozitivní emoce a uvidíte, že spokojení můžete být, i když máte hromadu problémů.