Co je to pracovní stres

Pracovní stres je přirozenou součástí pracovního života. Jeho občasná dávka člověku neškodí. Pokud však je člověk ve stresu dlouhodobě, přestává zvládat běžný život, ztrácí sebejistotu i nadhled.

Stres stimuluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak a uvolňuje energetické zásoby organismu. Dlouhodobá práce ve stresu je proto neefektivní nejen pro člověka, ale i pro firmu.

Spouštěče stresu se nazývají stresory. Může jimi být cokoli. Pracovní termíny, špatné vztahy s kolegy, strach ze ztráty zaměstnání, finančně náročné splátky,... Následkem dlouhodobého stresu jsou často závažná onemocnění. Dlouhodobý stres je uváděn jako spouštěč nádorových onemocnění.

Občas člověk nemůže změnit nastavení, ve kterém se pohybuje. Práci, rodinu či další faktory. Může ale pracovat sám na sobě a přístupu k těmto stresových situacím.