Co je to pracovní stres

Pracovní stres je přirozenou součástí pracovního života. Jeho občasná dávka člověku neškodí. Pokud však je člověk ve stresu dlouhodobě, přestává zvládat běžný život, ztrácí sebejistotu i nadhled.

Stres stimuluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak a uvolňuje energetické zásoby organismu. Dlouhodobá práce ve stresu je proto neefektivní nejen pro člověka, ale i pro firmu.

Spouštěče stresu se nazývají stresory. Může jimi být cokoli. Pracovní termíny, špatné vztahy s kolegy, strach ze ztráty zaměstnání, finančně náročné splátky,... Následkem dlouhodobého stresu jsou často závažná onemocnění. Dlouhodobý stres je uváděn jako spouštěč nádorových onemocnění.

Občas člověk nemůže změnit nastavení, ve kterém se pohybuje. Práci, rodinu či další faktory. Může ale pracovat sám na sobě a přístupu k těmto stresových situacím.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy