Pravidla asertivity

Asertivita je schopnost člověka prosazovat efektivní komunikací své myšlenky, názory a cíle tak, aby nebyla narušena práva ostatních. Je důležitou součástí komunikačních dovedností a vyžaduje jistou úroveň emoční inteligence.

Asertivní komunikace vede k jasnějším vztahům bez manipulace, s nižším počtem konfliktů.

Pravidla asertivity:

  • Máte právo sama posuzovat vlastní chování a city a být za ně zodpovědný/á.
  • Máte právo nenabízet nikomu omluvy a výmluvy, které ospravedlňují vaše chování.
  • Máte právo posoudit, zda a nakolik jste zodpovědný/á za řešení problémů jiných lidí.
  • Máte právo změnit názor.
  • Máte právo říci, že nevíte.
  • Máte právo být nezávislý/á na dobré vůli ostatních.
  • Máte právo dělat chyby a být za ně zodpovědná.
  • Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
  • Máte právo říci, že něčemu nerozumíte.
  • Máte právo říci: “Je mi to jedno.”

Asertivita není vrozenou schopností. Dá se, stejně jako mnoho dalších komunikačních dovedností, naučit. Díky sebeuvědomění, asertivitě a práci na osobním rozvoji může člověk dosáhnout spokojenějšího života (v práci i osobním životě).