Pravidla asertivity

Asertivita je schopnost člověka prosazovat efektivní komunikací své myšlenky, názory a cíle tak, aby nebyla narušena práva ostatních. Je důležitou součástí komunikačních dovedností a vyžaduje jistou úroveň emoční inteligence.

Asertivní komunikace vede k jasnějším vztahům bez manipulace, s nižším počtem konfliktů.

Pravidla asertivity:

 • Máte právo sama posuzovat vlastní chování a city a být za ně zodpovědný/á.
 • Máte právo nenabízet nikomu omluvy a výmluvy, které ospravedlňují vaše chování.
 • Máte právo posoudit, zda a nakolik jste zodpovědný/á za řešení problémů jiných lidí.
 • Máte právo změnit názor.
 • Máte právo říci, že nevíte.
 • Máte právo být nezávislý/á na dobré vůli ostatních.
 • Máte právo dělat chyby a být za ně zodpovědná.
 • Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
 • Máte právo říci, že něčemu nerozumíte.
 • Máte právo říci: “Je mi to jedno.”

Asertivita není vrozenou schopností. Dá se, stejně jako mnoho dalších komunikačních dovedností, naučit. Díky sebeuvědomění, asertivitě a práci na osobním rozvoji může člověk dosáhnout spokojenějšího života (v práci i osobním životě).

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy