Profesní rozvoj

Cílem profesního rozvoje je zvýšení odbornosti a rozšíření znalostí v profesní oblasti. Profesní rozvoj je dnes základní součástí péče o zaměstnance. Cíleným studiem či tréninkem dovedností jedinec zvyšuje možnost svého uplatnění. Dobrý zaměstnavatel motivuje své lidi ke zvyšování své odbornosti.

Profesní rozvoj zahrnuje oblasti jako kariéru, odborné vzdělávání včetně jazykového, mezilidské vztahy, produktivitu atp.