Co je to prokrastinace

Prokrastinace je chronické odkládání povinností a práce na nich, většinou v případě psychicky náročných či nepříjemných úkolů.

Nezaměňovat s občasnou nechutí do konkrétní činnosti - u asertivity jde o chronickou záležitost. Člověk při prokrastinaci vykonává nejrůznější nedůležité činnosti, aby se nemusel věnovat potřebnému úkolu. Tyto zástupné činnosti jsou neužitečné, často kontraproduktivní. Pokud získá prokrastinace nad životem jednotlivce vládu, může znamenat vážný problém pro duševní zdraví.

S prokrastinací se někdy spojuje tzv. rozhodovací paralýza, tj stav, kdy se člověk není schopen rozhodnout/zvolit z více možností. Nemožnost rozhodnout se pak vede k odkládání rozhodnutí.

Psychologové vysvětlují, že prokrastinace pomáhá jedinci vyrovnat se s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti. Prokrastinace může vyústit ve stres a pocit viny (a samozřejmě ztrátu pracovní produktivity), je proto nutné problém řešit, aby jedinec získal moc nad svým životem.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy