Co je to prokrastinace

Prokrastinace je chronické odkládání povinností a práce na nich, většinou v případě psychicky náročných či nepříjemných úkolů.

Nezaměňovat s občasnou nechutí do konkrétní činnosti - u asertivity jde o chronickou záležitost. Člověk při prokrastinaci vykonává nejrůznější nedůležité činnosti, aby se nemusel věnovat potřebnému úkolu. Tyto zástupné činnosti jsou neužitečné, často kontraproduktivní. Pokud získá prokrastinace nad životem jednotlivce vládu, může znamenat vážný problém pro duševní zdraví.

S prokrastinací se někdy spojuje tzv. rozhodovací paralýza, tj stav, kdy se člověk není schopen rozhodnout/zvolit z více možností. Nemožnost rozhodnout se pak vede k odkládání rozhodnutí.

Psychologové vysvětlují, že prokrastinace pomáhá jedinci vyrovnat se s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti. Prokrastinace může vyústit ve stres a pocit viny (a samozřejmě ztrátu pracovní produktivity), je proto nutné problém řešit, aby jedinec získal moc nad svým životem.