Co je to psychohygiena

Psychohygiena neboli duševní hygiena jsou metody pro zachování a zkvalitnění duševního zdraví, zvyšování odolnosti člověka vůči negativním vlivům všeho druhu.

Díky psychohygieně je jedinec schopen vědomě řídit svůj životní styl, předcházet psychickým problémům a chránit se před nepříznivými vlivy. Naopak posiluje cíleně svou duševní kondici a rovnováhu.

Pokud přesto psychické problémy ojediněle vyvstanou, pomáhá psychohygiena danému člověku náročnou situaci lépe a efektivněji zvládat.

 

Hlavní cíle psychohygieny jsou tedy:

  • prevence psychických nemocí, psychosomatických problémů
  • trvale udržitelná pracovní výkonnost, dobrá koncentrace, umění odpočívat
  • stabilní životní spokojenost a vyrovnanost jedince
  • harmonické sociální vztahy v osobní i pracovní sféře