Co je to rekvalifikace

Rekvalifikace je nové nabytí nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání. Důvodem rekvalifikace zájem uchazeče o změnu oboru výkonu zaměstnání nebo nedostatečné znalosti a schopnosti uchazeče pro otevřenou pozici.

Rekvalifikace je pro mnohé šancí na získání nového zaměstnání. Zaměstnavatelé oceňují aktivní přístup a zájem o profesní rozvoj. Získáním nových znalostí a schopností si uchazeč zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru, čímž zvyšuje své šance na úspěch ve výběrovém řízení.