Co je to rekvalifikace

Rekvalifikace je nové nabytí nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání. Důvodem rekvalifikace zájem uchazeče o změnu oboru výkonu zaměstnání nebo nedostatečné znalosti a schopnosti uchazeče pro otevřenou pozici.

Rekvalifikace je pro mnohé šancí na získání nového zaměstnání. Zaměstnavatelé oceňují aktivní přístup a zájem o profesní rozvoj. Získáním nových znalostí a schopností si uchazeč zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru, čímž zvyšuje své šance na úspěch ve výběrovém řízení.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy