Sebelítost

Sebelítost - nadměrné zabývání se skutečnými nebo imaginárními problémy jedince. Jde o zcela neplodnou emoci související se smutkem, která se jeví danému člověku jako nulová naděje, nulová možnost plánu, účelu či smyslu. Sebelítost ale není totéž, co smutek, přestože s ním souvisí. Smutek je opodstatněný a je reakcí jedince na těžkou situaci (jako úmrtí blízké osoby, ztráta něčeho cenného apod.) Umožní člověku vyrovnat se s nesnadnou životní událostí, pochopit ji, dokonce může motivovat k pozitivní změně v budoucnosti. Pokud se však člověk důvodem svého smutku zabývá příliš dlouho a nedokáže se věnovat ničemu jinému, aktuálně životně důležitému, můžeme již mluvit o sebelítosti. Pokud trvá delší dobu, může přerůst v depresi.

Slovy misionářky Elisabeth Elliotové: „Sebelítost je smrtí, ze které není žádného vzkříšení - jde o jámu, ze které vás nikdo nevytáhne; sami jste si totiž vybrali, že v ní budete vězet."

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy