Co je to sociální inteligence

Sociální inteligence je druh inteligence vedle donedávna preferovaného IQ (inteligenčního kvocientu). Sociální inteligence pomáhá jedinci adekvátně vystupovat v sociálních situacích, tj. v interakci s jinými lidmi.

Tento druh schopnosti pomáhá člověku komunikovat, spolupracovat, řešit problémy v kooperaci s ostatními lidmi, řešit efektivně konflikty, pohotově se orientovat v situacích (včetně chápání skrytých souvislostí).

Sociální inteligence pomáhá jedinci také upoutat pozornost jiných lidí, získat je pro svou věc. Zároveň pomáhá umět se vcítit se do ostatních lidí, do jejich situace, prožitků, motivů, potřeb. Jde o velmi důležitou schopnost a nelze mezi ni a schopnosti jako IQ dát rovnítko.

I velmi vzdělaný člověk s vysokým IQ schopný řešit složité vědecké problémy může zároveň vykazovat velmi nízkou sociální inteligenci. Samotné vysoké IQ tak např. z nadřízeného automaticky nedělá skvělého vedoucího, pokud má nerozvinutou sociální inteligenci a nedokáže ve svém týmu řešit konfliktní situace, nedokáže pro práci nadchnout podřízené, nedokáže je motivovat k výkonu a spolupráci.

Výhodou je, že sociální inteligenci lze v průběhu života rozvíjet, pracovat na ní. Člověk se může učit průběžně ze situací, jimiž prochází, a také pomocí kurzů, čerpáním z odborné literatury apod.