Co je to sociální inteligence

Sociální inteligence je druh inteligence vedle donedávna preferovaného IQ (inteligenčního kvocientu). Sociální inteligence pomáhá jedinci adekvátně vystupovat v sociálních situacích, tj. v interakci s jinými lidmi.

Tento druh schopnosti pomáhá člověku komunikovat, spolupracovat, řešit problémy v kooperaci s ostatními lidmi, řešit efektivně konflikty, pohotově se orientovat v situacích (včetně chápání skrytých souvislostí).

Sociální inteligence pomáhá jedinci také upoutat pozornost jiných lidí, získat je pro svou věc. Zároveň pomáhá umět se vcítit se do ostatních lidí, do jejich situace, prožitků, motivů, potřeb. Jde o velmi důležitou schopnost a nelze mezi ni a schopnosti jako IQ dát rovnítko.

I velmi vzdělaný člověk s vysokým IQ schopný řešit složité vědecké problémy může zároveň vykazovat velmi nízkou sociální inteligenci. Samotné vysoké IQ tak např. z nadřízeného automaticky nedělá skvělého vedoucího, pokud má nerozvinutou sociální inteligenci a nedokáže ve svém týmu řešit konfliktní situace, nedokáže pro práci nadchnout podřízené, nedokáže je motivovat k výkonu a spolupráci.

Výhodou je, že sociální inteligenci lze v průběhu života rozvíjet, pracovat na ní. Člověk se může učit průběžně ze situací, jimiž prochází, a také pomocí kurzů, čerpáním z odborné literatury apod.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy