Střet zájmů

Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je osoba odpovědná dvěma stranám, jejichž cíle se více či méně rozcházejí. Střet zájmů dostává rozhodující osobu do stresové situace. Je otázkou lidského charakteru, ke které straně se přikloní.

Příklad

Představitel veřejné moci má rozhodovat ve věci, která se týká přímo jeho osoby (nebo jeho blízkých). Je zde důvodná pochybnost, zda tato osoba bude hájit pouze subjekt, který zastupuje nebo bude přihlížet i k osobním zájmu.