Co je to syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření - anglicky burn-out. Psychický stav projevující se jako naprosté vyčerpání, vyhasnutí, doprovázený pocity totální beznaděje a nulovou radostí ze života. K syndromu vyhoření dochází ve zvýšené míře u lidí pracujících v profesích, jež vyžadují každodenní mezilidskou komunikaci (školství, zdravotnictví atp.) Spouštěčem je permanentní stres a frustrace v práci.

Poprvé ho popsal americký psychoanalytik Freudenberger roku 1974. (Nezaměňovat s běžnou únavou či stresem, přestože mají některé znaky podobné.) Syndrom vyhoření je specifický tím, že zpočátku se týká jen pracovní sféry, člověk zažívá na denní bázi pochybnosti o smyslu práce, kterou vykonává. Pokud postižený (nebo jeho blízká osoba) stav včas nerozpozná a neřeší, může syndrom přerůst v depresi.

U syndromu vyhoření jde o závažný, dlouhodobý proces zahrnující několik typických fází:

 • Fáze nadšení - počáteční přístup k práci plný elánu. Práce přináší uspokojení, člověk pro ni je ochoten mnohé obětovat a upozadit např. své koníčky.
 • Fáze stagnace - počáteční nadšení se vytrácí, člověk začíná vidět chyby a nedokonalosti. Snaží se najít uvolnění v aktivitách ve volném čase.
 • Fáze frustrace - dostavuje se, když člověk začne pochybovat nad smyslem své práce. Je to způsobeno negativními zkušenostmi s opakovaně nevstřícně reagujícími kolegy, nadřízenými, zákazníky.
 • Fáze apatie - nastává až po delší době frustrace. Jedinec vykonává už jen nejnutnější povinnosti a svou práci vidí jen jako nezbytný zdroj financí pro obživu.
 • Fáze vyhoření - poslední fáze pozorovatelná již i okolím, postižený člověk vykazuje viditelné příznaky syndromu vyhoření. Kromě emocionálního vyčerpání se dostavuje i tělesné.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy