Co je to test osobnosti

Test osobnosti je velmi populární forma pro zjištění osobnostních předpokladů a charakteristik jedince. Existuje množství různých druhů osobnostních testů. Ukazují například, zda jedinec tenduje k introverzi či extroverzi, zda je převážně flegmatik, cholerik, sangvinik či melancholik atd.

Známý a odborníky uznávaný je např. Rorschachův test inkoustových skvrn. Psychologové ho používají k rozboru osobnosti tím, že využívají projekci myšlenkových pochodů a osobnostních rysů na neurčité objekty (skvrny).

Oblíbený u široké veřejnosti je tzv. MBTI test (Myers-Briggs Type Indicator) vycházející z práce C. G. Junga. Soubor těchto testovacích otázek zkoumá, jak různí lidé vnímají svět a činí svá rozhodnutí. Dělí populaci na 16 osobnostních typů.

Obecně lze říci, že osobnostní testy a testy emoční inteligence ukazují jedinci jeho silné stránky, které je dobré rozvíjet, a naopak identifikují slabé stránky jako potenciál pro zlepšení. Také mohou významně pomoci s rozhodováním v otázce profesní kariéry.