Co je to test osobnosti

Test osobnosti je velmi populární forma pro zjištění osobnostních předpokladů a charakteristik jedince. Existuje množství různých druhů osobnostních testů. Ukazují například, zda jedinec tenduje k introverzi či extroverzi, zda je převážně flegmatik, cholerik, sangvinik či melancholik atd.

Známý a odborníky uznávaný je např. Rorschachův test inkoustových skvrn. Psychologové ho používají k rozboru osobnosti tím, že využívají projekci myšlenkových pochodů a osobnostních rysů na neurčité objekty (skvrny).

Oblíbený u široké veřejnosti je tzv. MBTI test (Myers-Briggs Type Indicator) vycházející z práce C. G. Junga. Soubor těchto testovacích otázek zkoumá, jak různí lidé vnímají svět a činí svá rozhodnutí. Dělí populaci na 16 osobnostních typů.

Obecně lze říci, že osobnostní testy a testy emoční inteligence ukazují jedinci jeho silné stránky, které je dobré rozvíjet, a naopak identifikují slabé stránky jako potenciál pro zlepšení. Také mohou významně pomoci s rozhodováním v otázce profesní kariéry.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy