Vedení lidí

Vedení lidí vyžaduje kromě hard skills také soft skills a dobré využívání emoční inteligence v praxi. Vhodné je proto osvojit si tyto dovednosti třeba na kurzu zaměřeném na vedení.

 

Vedení lidí - vést lidi vyžaduje kromě hard skills také soft skills a dobré využívání emoční inteligence v praxi. Vedoucí pracovníci od top manažerů po mistry by měli ovládat nástroje k tomu, aby se posunuli od „ovládnutí ostatních“ ke „společné vládě s ostatními“, kde klíčovou dovedností je naladění se na stejnou vlnu s ostatními členy týmu a překonání propastí, které rozdělují to, jak odlišně vidíme svět kolem nás.

 

Kurz vedení týmu je proto vhodný nejen pro vedoucí pracovníky všech úrovní od top manažerů po mitry, ale i pro všechny, kdo chtějí efektivněji využívat moderní prvky týmové spolupráce ve svém týmu a na pracovišti.

 

Díky absolvování vhodného školení si manažeři osvojí například:

  • model vedení dobrého týmu a posílení při zavádění spolupráce do praxe
  • vyjasnění rolí v rámci skupiny/týmu, schopnost řešit problémy
  • schopnost rozlišit, kdy je vhodné spolupracovat, a kdy je naopak efektivnější  individuální práce
  • vnést do práce týmu projektové myšlení - rozvíjení dovedností organizace práce, času a rizik v týmu
  • zefektivnění účasti na jednáních - osvojení nástrojů spolupráce, adekvátních technik řešení a rozvíjení tvořivého přístupu