Vedení lidí

Vedení lidí vyžaduje kromě hard skills také soft skills a dobré využívání emoční inteligence v praxi. Vhodné je proto osvojit si tyto dovednosti třeba na kurzu zaměřeném na vedení.

Vedení lidí - vést lidi vyžaduje kromě hard skills také soft skills a dobré využívání emoční inteligence v praxi. Vedoucí pracovníci od top manažerů po mistry by měli ovládat nástroje k tomu, aby se posunuli od „ovládnutí ostatních“ ke „společné vládě s ostatními“, kde klíčovou dovedností je naladění se na stejnou vlnu s ostatními členy týmu a překonání propastí, které rozdělují to, jak odlišně vidíme svět kolem nás.

Kurz vedení týmu je proto vhodný nejen pro vedoucí pracovníky všech úrovní od top manažerů po mitry, ale i pro všechny, kdo chtějí efektivněji využívat moderní prvky týmové spolupráce ve svém týmu a na pracovišti.

Díky absolvování vhodného školení si manažeři osvojí například:

 • model vedení dobrého týmu a posílení při zavádění spolupráce do praxe
 • vyjasnění rolí v rámci skupiny/týmu, schopnost řešit problémy
 • schopnost rozlišit, kdy je vhodné spolupracovat, a kdy je naopak efektivnější  individuální práce
 • vnést do práce týmu projektové myšlení - rozvíjení dovedností organizace práce, času a rizik v týmu
 • zefektivnění účasti na jednáních - osvojení nástrojů spolupráce, adekvátních technik řešení a rozvíjení tvořivého přístupu

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy