Vědomí

Vědomí - centrála psychické činnosti jedince zahrnující vše, čemu aktuálně věnuje pozornost. Zahrnuje a propojuje různé duševní, mentální činnosti jako vnímání, myšlení, cítění, paměť, pozornost. Svým způsobem tyto činnosti řídí, souvisí s činností mozku. Vědomí umožňuje sebereflexi, je zdrojem vůle, jejích projevů, dále zdrojem rozhodování. (V některých chvílích je vědomí “vyřazeno” z činnosti jako v bezvědomí či ve spánku.)

Termín “vědomí” se používá v různých vědních oborech - v každém je pojem chápán trochu jinak. Vědomí jinak specifikuje obecné lékařství (stav, kdy pacient vnímá, plně si uvědomuje sebe sama a na podněty reaguje ze své vůle), jinak filozofie a jinak psychologie/psychiatrie (ve smyslu vědomí sebe, uvědomování si své vlastní existence a identity).

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy