Vědomí

Vědomí - centrála psychické činnosti jedince zahrnující vše, čemu aktuálně věnuje pozornost. Zahrnuje a propojuje různé duševní, mentální činnosti jako vnímání, myšlení, cítění, paměť, pozornost. Svým způsobem tyto činnosti řídí, souvisí s činností mozku. Vědomí umožňuje sebereflexi, je zdrojem vůle, jejích projevů, dále zdrojem rozhodování. (V některých chvílích je vědomí “vyřazeno” z činnosti jako v bezvědomí či ve spánku.)

Termín “vědomí” se používá v různých vědních oborech - v každém je pojem chápán trochu jinak. Vědomí jinak specifikuje obecné lékařství (stav, kdy pacient vnímá, plně si uvědomuje sebe sama a na podněty reaguje ze své vůle), jinak filozofie a jinak psychologie/psychiatrie (ve smyslu vědomí sebe, uvědomování si své vlastní existence a identity).