Zdravá komunikace

Zdravá komunikace neboli také funkční komunikace informuje, baví, sdílí. Oproti dysfunkční komunikaci protkané pomluvami, agresí či lhaním ji lze označit jako kvalitní.

Charakteristické znaky zdravé komunikace

 • Bezprostřední reakce -  neodkládání odpovědi. Mlčení, dlouhé odkládání reakce (hodiny, dny) vede k poruchám vztahu či kontaktu.
 • Kognitivní přizpůsobování - uvědomělé přizpůsobování situacím, změna názorů díky novým informacím či měnícím se podmínkám života.
 • Projev zájmu o druhého - naslouchání, trpělivost, přátelský pohled a hlas, povzbuzení, soucit, pohled do očí.
 • Reciprocita - vyvážený dialog
 • Humor - pomáhá lépe vstřebávat obsahy komunikace, zvyšuje zapamatovatelnost, přidává pozitivní emoce.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy