Zdravá komunikace

Zdravá komunikace neboli také funkční komunikace informuje, baví, sdílí. Oproti dysfunkční komunikaci protkané pomluvami, agresí či lhaním ji lze označit jako kvalitní.

Charakteristické znaky zdravé komunikace

  • Bezprostřední reakce -  neodkládání odpovědi. Mlčení, dlouhé odkládání reakce (hodiny, dny) vede k poruchám vztahu či kontaktu.
  • Kognitivní přizpůsobování - uvědomělé přizpůsobování situacím, změna názorů díky novým informacím či měnícím se podmínkám života.
  • Projev zájmu o druhého - naslouchání, trpělivost, přátelský pohled a hlas, povzbuzení, soucit, pohled do očí.
  • Reciprocita - vyvážený dialog
  • Humor - pomáhá lépe vstřebávat obsahy komunikace, zvyšuje zapamatovatelnost, přidává pozitivní emoce.