Vzdělávací kurz
Efektivní hodnotící pohovory

Naučte se efektivně využívat hodnocení zaměstnanců  a jejich motivaci jako účinné nástroje vedení lidí.

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní
  od TOP manažerů po mistry, vedoucí, teamleadery nebo sales manažery

Proč absolvovat kurz?

Hodnotící rozhovor (či pohovor) je důležitým nástrojem motivace pracovníků a tedy významnou manažerskou dovedností. Je rovněž velmi emočně náročnou situací, neboť hodnotitel v jeho průběhu oslovuje sebeúctu hodnoceného.

Má-li manažer využít tohoto důležitého personálního rozhovoru k užitku obou stran, pak je důležité, aby zvládl jeho náročnou přípravu i průběh.

Cíle kurzu

 • naučit se efektivně využívat hodnocení zaměstnanců jako účinného nástroje vedení lidí;
 • změnit postoj svůj i zaměstnanců k hodnotícím rozhovorům - vnímat jej jako příležitost, nikoli jako obávanou nutnost;
 • získat informace o efektivní  přípravě  hodnotícího rozhovoru;
 • naučit se vést  hodnotící rozhovor;
 • naučit se pracovat s emocemi.

Obsah kurzu

 • hodnotící rozhovor jako motivační nástroj manažera;
 • postoj k hodnocení: kritika versus zpětná vazba a obavy versus příležitost;
 • příprava na hodnotící rozhovor;
 • vedení hodnotícího  rozhovoru;
 • rozhovor vedený  koučovacím způsobem;
 • principy a zásady poskytování zpětné vazby;
 • dovednost potřebné k poskytnutí zpětné vazby;
 • dovednost aktivního naslouchání a sdělování informací;
 • emoce v hodnotícím rozhovoru a jejich zvládání;
 • práce s námitkami a polemikou.

Reference

Vyzkoušeli jsme řadu renomovaných a věhlasných vzdělávacích agentur. "Osvědčené a účinné" vzdělávací systémy však kromě vysokých nákladů nepřinesly zhola nic. Za odvahu porozhlédnout se po firmách, které se nepodbízejí obecně požadovaným obsahem a zaručeným výsledkem, jsme byli odměněni přidanou hodnotou vysoké kvality a nečekaně trvalého výsledku. Největším přínosem pro naši společnost i pro každého účastníka vzdělávacího programu společnosti APAS byla možnost okamžitého využití originálního fungujícího systému přístupu, metod a individuálních dovedností v pracovním i osobním životě.
logo anect reference
Petr Zajíčekvedoucí oddělení HR / ANECT a.s.
Na spolupráci se společností APAS oceňuji především odbornost lektorů, hlavně vstupy psychologů. Za největší přínos považuji uvědomění, že své emoce ovlivňuji pouze já sám! Poděkovat chci i za kladný přístup při logistice a plánování celé akce.
reference vodafon
Ondřej BendaSenior Manager Training & Quality / Vodafone Czech Republic