Kurz manažerských dovedností

Manažerské dovednosti jsou potřebné pro výkon manažerské pozice. Je jich celá plejáda a některé jsou pro vedení lidí zcela nezbytné. Manažerské dovednosti mohou být průběžně doplňovány v praxi a také na kurzech manažerských dovedností. Velmi pomáhá cílené zvyšování emoční inteligence a její využívání v praxi.

 

Na kurzu manažerských dovedností se lidé učí zejména:

 • manažerské komunikaci a osvojování time managementu a jeho vědomého využívání v praxi
 • rozvíjení tvůrčí a kreativních přístupů
 • větší schopnost motivovat pracovníky týmu, delegování pravomocí

 

Cílem je především:

 • procvičit si dovednost účinné zpětné vazby a jejího motivačního účinku
 • naučit se využívat různé motivační nástroje
 • trénovat rozhovor zaměřený na poskytování pozitivní zpětné vazby – zásady sdělování ocenění a pochvaly
 • vyzkoušet si prakticky korekci a příprava na problémové rozhovory
 • jít cestami hledání konsensu (a tím i spokojenosti s jednáním)
 • na praktických příkladech umět aplikovat techniky, jak dojít od definice problému k rozhodnutí
 • naučit se vnímat a využívat výhody základních přístupů – autoritativního, participativního a delegativního rozhodování
 • umět lépe zvolit a vést rozhodování v týmu za použití účinných nástrojů včetně praktické dovednosti v používání adekvátních technik rozhodování

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy