Kurz manažerských dovedností

Manažerské dovednosti jsou potřebné pro výkon manažerské pozice. Je jich celá plejáda a některé jsou pro vedení lidí zcela nezbytné. Manažerské dovednosti mohou být průběžně doplňovány v praxi a také na kurzech manažerských dovedností. Velmi pomáhá cílené zvyšování emoční inteligence a její využívání v praxi.

 

Na kurzu manažerských dovedností se lidé učí zejména:

 • manažerské komunikaci a osvojování time managementu a jeho vědomého využívání v praxi
 • rozvíjení tvůrčí a kreativních přístupů
 • větší schopnost motivovat pracovníky týmu, delegování pravomocí

 

Cílem je především:

 • procvičit si dovednost účinné zpětné vazby a jejího motivačního účinku
 • naučit se využívat různé motivační nástroje
 • trénovat rozhovor zaměřený na poskytování pozitivní zpětné vazby – zásady sdělování ocenění a pochvaly
 • vyzkoušet si prakticky korekci a příprava na problémové rozhovory
 • jít cestami hledání konsensu (a tím i spokojenosti s jednáním)
 • na praktických příkladech umět aplikovat techniky, jak dojít od definice problému k rozhodnutí
 • naučit se vnímat a využívat výhody základních přístupů – autoritativního, participativního a delegativního rozhodování
 • umět lépe zvolit a vést rozhodování v týmu za použití účinných nástrojů včetně praktické dovednosti v používání adekvátních technik rozhodování