Vzdělávací kurz
Trénink emočních dovedností - rozvoj emoční inteligence a komunikace obchodníka

Posuňte své vztahy a jednání se zákazníky na novou, vyšší úroveň. 
Staňte se profesionálem v psychologii jednání s lidmi díky emoční inteligenci.

Pro koho?

 • Obchodníci, prodejci a podobné profese

Náš život a emoce

Emoce hrají v životě člověka, ve vztazích a samozřejmě v obchodní komunikaci ohromný význam.

Všichni emoce prožíváme, všichni se je občas „nějak“ uvědomujeme a všichni je vnímáme u druhých.

EQ (emoční inteligence) vypovídá o tom, jak si uvědomujeme funkci a činnost emocí. Jak je do určité míry dokážeme kontrolovat u sebe a jak se nám daří pronikat do emocí druhých. V prodejní praxi to znamená systematicky ovlivňovat emoce zákazníků tak, abychom vědomě nevyvolávali v jejich chování reakce útoku, obrany či nezájmu.

Nejde však o to, emoce skrývat, nevyjadřovat nebo si je zcela zakázat, což by vedlo k tomu, že bychom působili na ostatní nepřiměřeně, ale naopak, uvědomit si, že emoce mají obrovský význam pro život, psychický a fyzický stav a pro mezilidské vztahy.

Emoce a racionální myšlení představují základní dvě složky lidského rozhodování a je důležité, aby obě tyto složky při obchodním jednání působily ve vyrovnané spolupráci

A tato vyrovnaná spolupráce u prodejce vyznačuje atributy, jakými jsou přiměřená sebejistota, empatické naslouchání, využívání emocí, partnerství, přesvědčivá argumentace, tvořivost, vynalézavost, logické uzavírání, aktivní řízení hovoru.

(Zde uvedu několik příkladů opaku, projevů nerovnováhy složky emoční a racionální, jakými jsou problémy s vedením hovoru či monolog, nejistota projevu nebo naopak až přílišná sebejistota, nenaslouchání, manipulace, podléhání emocím atd.)

Cíle kurzu

Základním cílem rozvoje emoční inteligence pro obchodníky je naučit se aplikovat všechny dosud naučené prodejní dovednosti tak, aby strategie u zákazníka byla dost silná k dosažení cíle, a zároveň tak orientovaná, aby měl zákazník dobrý pocit ze setkání, který si bude pamatovat i v příštích dnech.

Obsahové priority

 • vztahy a jednání se zákazníky posunout na novou, vyšší úroveň,
 • být profesionálem v psychologii jednání s lidmi,
 • efektivně komunikovat, abyste zapůsobili na ostatní (mít vliv), jak nám v tom pomůže emočně inteligentní komunikace a neurovědy
 • respekt k odlišnostem a typologie MBTI
 • vycházet i s odlišnými typy lidí, lépe spolupracovat a všichni z toho profitovat,
 • získat větší odolnost v náročných pracovních a osobních podmínkách
 • najít a posílit vlastní sebehodnotu, stabilitu a rovnováhu,
 • ovládat (regulovat, řídit) své emoce a účinně se vypořádat s emocemi druhých,
 • úspěšně si poradit s konflikty a změnami,
 • rychle a účinně zastavit stresovou reakci,
 • posílit vnitřní motivaci,
 • poznat, jak nás emoce mohou ovládat a naopak, jak je můžeme v pracovním životě zvládat a využívat,
 • posílení všímavosti a stresové odolnosti.

Reference

Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav Šlechta - majitel společnosti
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / Majitel a jednatel společnosti
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Jan Drda - Česká spořitelna
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager Česká spořitelna a.s.