Co jsou to asertivní techniky

Asertivní techniky zajišťují zdravé prosazování jedincova názoru nebo jeho zájmů (asertivita). Jde o důležité způsoby lidského jednání pro dosažení cíle, tj. prosadit svoje zájmy, aniž bychom narušili práva ostatních. Jsou součástí tzv. emoční inteligence.

Asertivní techniky bývají nazývány s obměnami různě. Mezi nejznámější patří například:

  • Základní asertivita - věcně vyjádříte své potřeby, názory, pocity… Je třeba být zcela konkrétní, stručný, přímý - jednoznačný.
  • Technika zaseknuté gramofonové desky - předem si připravíte, co potřebujete říct, abyste se ve vyjednávání neztratili v argumentech - v následné komunikaci zopakujete tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud nedosáhnete svého cíle. Velmi efektivní metoda, když potřebujete na něčí návrh/požadavek říci NE.
  • Technika přijatelného kompromisu - pokud je protistrana asertivně zdatná a kompromis nenaruší naši sebeúctu, je přijatelné jej v tomto případě zvolit.
  • Empatická asertivita - dáváme najevo pochopení pro pocity a potřeby druhého, zároveň ale předneseme ty svoje. “Chápu, že toho teď máš moc, ale já se bez tvé části práce dál nepohnu…”
  • Konfrontační asertivita - popíšete rozpor mezi tím, na čem jste se s protistranou původně dohodli, a tím, co místo toho nastalo. Tím se odkryje, kde a jak došlo k nedorozumění/neporozumění, případně jasně vyjde najevo, že protistrana jedná jinak, než slíbila.