Co jsou to asertivní techniky

Asertivní techniky zajišťují zdravé prosazování jedincova názoru nebo jeho zájmů (asertivita). Jde o důležité způsoby lidského jednání pro dosažení cíle, tj. prosadit svoje zájmy, aniž bychom narušili práva ostatních. Jsou součástí tzv. emoční inteligence.

Asertivní techniky bývají nazývány s obměnami různě. Mezi nejznámější patří například:

 • Základní asertivita - věcně vyjádříte své potřeby, názory, pocity… Je třeba být zcela konkrétní, stručný, přímý - jednoznačný.
 • Technika zaseknuté gramofonové desky - předem si připravíte, co potřebujete říct, abyste se ve vyjednávání neztratili v argumentech - v následné komunikaci zopakujete tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud nedosáhnete svého cíle. Velmi efektivní metoda, když potřebujete na něčí návrh/požadavek říci NE.
 • Technika přijatelného kompromisu - pokud je protistrana asertivně zdatná a kompromis nenaruší naši sebeúctu, je přijatelné jej v tomto případě zvolit.
 • Empatická asertivita - dáváme najevo pochopení pro pocity a potřeby druhého, zároveň ale předneseme ty svoje. “Chápu, že toho teď máš moc, ale já se bez tvé části práce dál nepohnu…”
 • Konfrontační asertivita - popíšete rozpor mezi tím, na čem jste se s protistranou původně dohodli, a tím, co místo toho nastalo. Tím se odkryje, kde a jak došlo k nedorozumění/neporozumění, případně jasně vyjde najevo, že protistrana jedná jinak, než slíbila.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy