Co je to autokratický styl vedení

Autokratický styl vedení - u vedoucích pracovníků se setkáváme s různými typy vedení lidí. Druh manažera zásadně ovlivňují jeho osobní vlastnosti, typ osobnosti, zkušenosti atp.

Obecně nelze určit, že jeden daný styl je ideální - každý manažer si musí osvojit vlastní, převažující styl vedení, je ale dobré osvojit si nácvikem i styly alternativní, které může být výhodné a efektivní nasadit ve specifických situacích.

Jedním z nejznámějších stylů vedení je autokratický, tedy direktivní.

Autokratický typ vedoucího je výrazně aktivní, “zasahující” do dění na pracovišti, soustředí se na své názory.

Preferuje příkazy a rozkazy, takže vede podřízené autoritářsky, nepodněcuje své lidi k vlastním nápadům a názorům, podřízení nemají podíl na rozhodování nebo navrhování způsobů řešení. Výhodou mohou být direktivní manažeři v případech krize.