Co je to autokratický styl vedení

Autokratický styl vedení - u vedoucích pracovníků se setkáváme s různými typy vedení lidí. Druh manažera zásadně ovlivňují jeho osobní vlastnosti, typ osobnosti, zkušenosti atp.

Obecně nelze určit, že jeden daný styl je ideální - každý manažer si musí osvojit vlastní, převažující styl vedení, je ale dobré osvojit si nácvikem i styly alternativní, které může být výhodné a efektivní nasadit ve specifických situacích.

Jedním z nejznámějších stylů vedení je autokratický, tedy direktivní.

Autokratický typ vedoucího je výrazně aktivní, “zasahující” do dění na pracovišti, soustředí se na své názory.

Preferuje příkazy a rozkazy, takže vede podřízené autoritářsky, nepodněcuje své lidi k vlastním nápadům a názorům, podřízení nemají podíl na rozhodování nebo navrhování způsobů řešení. Výhodou mohou být direktivní manažeři v případech krize.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy