Co je to bossing

Bossing je rafinovaný, latentní způsob psychické šikany na pracovišti ze strany nadřízeného vůči podřízenému. (Bossing je druhem mobbingu - tam jde o šikanu mezi liniovými kolegy.) Nadřízený, který má naopak v ideálním případě zajišťovat společný úspěch všech zúčastněných, má díky svému postavení prostředky k bossingu, proto je oběť ve velmi nevýhodném, zranitelném postavení. Na její psychiku mívá devastující následky.

Jako bossing přitom označujeme výše popsané chování nadřízeného k podřízenému, které nastává minimálně jednou týdně po dobu delší šesti měsíců. Bossing ze strany vedoucího se projevuje takto:

 • zamezuje podřízenému svobodně se vyjádřit (např. prostřednictvím neobjektivní neustálé kritiky, přerušováním)
 • znevažuje pověst podřízeného (před ostatními jej zesměšňuje, za zády jej pomlouvá)
 • činí pracovní výkon a povinnosti podřízeného těžko realizovatelnými (vymýšlení nesmyslných, ponižujících nebo těžko splnitelných úkolů, přetěžování podřízeného)
 • v některých případech je součástí bossingu ze strany podřízeného také sexuální obtěžování

Od počátečního “pouze” škodolibého chování přechází projevy vedoucího postupně k organizovanému úmyslnému psychickému trápení podřízeného, který se v konečné fázi cítí nezvladatelně přetížený, má psychické problémy a často jako poslední konečné řešení podá výpověď.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy