Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Co je to bossing

Bossing je rafinovaný, latentní způsob psychické šikany na pracovišti ze strany nadřízeného vůči podřízenému. (Bossing je druhem mobbingu - tam jde o šikanu mezi liniovými kolegy.) Nadřízený, který má naopak v ideálním případě zajišťovat společný úspěch všech zúčastněných, má díky svému postavení prostředky k bossingu, proto je oběť ve velmi nevýhodném, zranitelném postavení. Na její psychiku mívá devastující následky.

Jako bossing přitom označujeme výše popsané chování nadřízeného k podřízenému, které nastává minimálně jednou týdně po dobu delší šesti měsíců. Bossing ze strany vedoucího se projevuje takto:

  • zamezuje podřízenému svobodně se vyjádřit (např. prostřednictvím neobjektivní neustálé kritiky, přerušováním)
  • znevažuje pověst podřízeného (před ostatními jej zesměšňuje, za zády jej pomlouvá)
  • činí pracovní výkon a povinnosti podřízeného těžko realizovatelnými (vymýšlení nesmyslných, ponižujících nebo těžko splnitelných úkolů, přetěžování podřízeného)
  • v některých případech je součástí bossingu ze strany podřízeného také sexuální obtěžování

Od počátečního “pouze” škodolibého chování přechází projevy vedoucího postupně k organizovanému úmyslnému psychickému trápení podřízeného, který se v konečné fázi cítí nezvladatelně přetížený, má psychické problémy a často jako poslední konečné řešení podá výpověď.