Co je to bossing

Bossing je rafinovaný, latentní způsob psychické šikany na pracovišti ze strany nadřízeného vůči podřízenému. (Bossing je druhem mobbingu - tam jde o šikanu mezi liniovými kolegy.) Nadřízený, který má naopak v ideálním případě zajišťovat společný úspěch všech zúčastněných, má díky svému postavení prostředky k bossingu, proto je oběť ve velmi nevýhodném, zranitelném postavení. Na její psychiku mívá devastující následky.

Jako bossing přitom označujeme výše popsané chování nadřízeného k podřízenému, které nastává minimálně jednou týdně po dobu delší šesti měsíců. Bossing ze strany vedoucího se projevuje takto:

  • zamezuje podřízenému svobodně se vyjádřit (např. prostřednictvím neobjektivní neustálé kritiky, přerušováním)
  • znevažuje pověst podřízeného (před ostatními jej zesměšňuje, za zády jej pomlouvá)
  • činí pracovní výkon a povinnosti podřízeného těžko realizovatelnými (vymýšlení nesmyslných, ponižujících nebo těžko splnitelných úkolů, přetěžování podřízeného)
  • v některých případech je součástí bossingu ze strany podřízeného také sexuální obtěžování

Od počátečního “pouze” škodolibého chování přechází projevy vedoucího postupně k organizovanému úmyslnému psychickému trápení podřízeného, který se v konečné fázi cítí nezvladatelně přetížený, má psychické problémy a často jako poslední konečné řešení podá výpověď.