Co je to emoční stabilita

Emoční stabilitu, neboli odolnost až nezdolnost (cizím slovem resilienci) chápeme jako schopnost člověka v případě, že je pod tlakem, po neúspěchu nebo v situaci nejistoty, umět opět rychle vstát, stále sledovat svůj cíl, zachovat si optimismus a nacházet smysl i ve velmi těžkých situacích.

Emočně stabilní lidé pak mají radost ze života, dobře vědí, co chtějí, mají svůj život pod kontrolou, Vyznačují se tím, že k výzvám, které před ně staví život, přistupují pozitivně, s vnitřní klidnou vyrovnaností, sebedůvěrou, odvahou, lidskostí a velkou důsledností a disciplínou.

Celkově na ostatní působí velmi vyrovnaně, koherentně a harmonicky.