Co je to emoční stres

Emoční stres je druh stresové reakce na psychosociální podněty. Co to znamená? Každý asi zná stres způsobený vnějšími faktory, jakými může být hluk, znečištěné prostředí atd…, co se často označuje jako stres způsobený vnějšími faktory.

Nejškodlivější emoční stres

Druhým typem stresu je automatická, a pro člověka velmi prospěšná, reakce v případě ohrožení života. Emoční stres, pravděpodobně nejškodlivější pro lidský organizmus, je podmíněn vnitřními faktory (kam se řadí i výše emoční inteligence jedince).

Souvisí s individuálním pochopením a interpretací světa (toho, co se nám děje). Jinými slovy a zjednodušeně: pokud stojí před námi lev, řve a otvírá tlamu, automatická stresová reakce (útok, útěk, strnutí) nám může zachránit život. Ale co když „pusu“ otvírá partner v komunikaci (třeba šéf, manžel, dítě…)?

Stresová reakce nemá co zachraňovat, nejde o život a proto si naše tělo hůře poradí s vyprodukovanými stresovými hormony. Proto je užitečné hledat techniky na redukci emočního stresu.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy