Co je to epigenetika

Epigenetika je poměrně mladý obor, zabývající se změnou chování našich genů, a také tím, jak se  geny  mění následkem chování nás samotných. 

Ačkoli můžeme mít různou genetickou predispozici, nemusí se vůbec během života projevit, nebo dokonce naopak, geneticky podmíněná nemoc vymizet.

Jednoduše řečeno, naše geny se během života „zapínají“ a „vypínají“. Na základě čeho?

Základní vlivy na tento proces velmi jednoduše a srozumitelně popsal ve své knize „Znovuobjevení těla, vzkříšení duše“ Deepak Chopra. K zakoupení zde.

A na co naše geny reagují? Reagují na na to (cituji z uvedené publikace):

 • Jak myslíme.
 • Jak se cítíme.
 • Jak jednáme.
 • V co věříme.
 • Co očekáváme.
 • Z čeho máme strach.
 • Objekty našich přání.
 • Rozhodnutí, která děláme o životním stylu.
 • Vztahy, na něž se soustřeďujeme.
 • Naše bezprostřední okolí.
 • Naše návyky a preference.

Pokud místo „jsem naštvaný“ prohlásím „cítím se naštvaný“, dokáží emoci, energii v pohybu, pozorovat a zpracovat. Pozorováním vyjádřím respekt k dané emoci tím, že si ji všímám a pozoruji, co mi chce sdělit.

Procesu uvědomování, kde Ne: JSEM smutný, ale POCIŤUJI, VŠÍMÁM si smutku, se odborně říká disociace emocí.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy