Fáze konfliktu

Konflikt má několik fází, které se vzájemně prolínají. Občas je těžké rozeznat, kdy jedna končí a druhá začíná.

  • Výchozí fáze - tedy chvíle, kdy se vyskytne stresor a situace směřuje ke konfliktu.
  • Iniciace - fáze zahájení konfliktu. Útok iniciuje útočník (fyzicky či slovně). Obrana - nenechte se vtáhnout do konfliktu - trénujte sebekontrolu.
  • Eskalace - stupňování konfliktu. Délka této fáze se různí, je provázena verbální komunikací, vyjednávání, hádkami,...
  • Konfrontace - vyvrocholení konfliktu
  • Stabilizace - fáze těsně pro konfliktu nabízí více možností - vítězství, útěk, ošetřování zranění atd.
  • Normalizace - doznívání následků konfliktu doprovázené psychický…
  • Výchozí úroveň - fáze uvědomění a poučení.