Fáze konfliktu

Konflikt má několik fází, které se vzájemně prolínají. Občas je těžké rozeznat, kdy jedna končí a druhá začíná.

 • Výchozí fáze - tedy chvíle, kdy se vyskytne stresor a situace směřuje ke konfliktu.
 • Iniciace - fáze zahájení konfliktu. Útok iniciuje útočník (fyzicky či slovně). Obrana - nenechte se vtáhnout do konfliktu - trénujte sebekontrolu.
 • Eskalace - stupňování konfliktu. Délka této fáze se různí, je provázena verbální komunikací, vyjednávání, hádkami,...
 • Konfrontace - vyvrocholení konfliktu
 • Stabilizace - fáze těsně pro konfliktu nabízí více možností - vítězství, útěk, ošetřování zranění atd.
 • Normalizace - doznívání následků konfliktu doprovázené psychický…
 • Výchozí úroveň - fáze uvědomění a poučení.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy