Co je to fáze šikany

Fáze šikany - slovo šikana pochází z franc. “chicane” a označuje fyzické či psychické (případně obé) omezování, týrání slabšího jedince v rámci určitého kolektivu - školním, pracovním, sportovním, rodinném atd. Týká se všech věkových a sociálních skupin.

U šikany lze rozlišit téměř vždy několik postupných fází:

  1. Mírné, v počátku spíš psychické formy násilí. “Oběť” už se ale necítí dobře, vnímá své vyřazení z daného kolektivu. Kolektiv nebo část kolektivu ho odmítá, pomlouvá, dělá mu naschvály.
  2. K počáteční psychické formě násilí se připojuje fyzická, psychologický nátlak se ale také zhoršuje a četnost je vyšší.
  3. Zásadní fáze šikany - je jasný klíčový člen nebo klíčoví členové šikany, ta je již naprosto systematická. Jedinci, kteří se dosud oběti zastávali, buď svou ochranu jasně deklarují, nebo agresorům raději “ustoupí”.
  4. V této fázi šikany již majorita přijímá režim, který agresor (či agresoři) nastavili. Nebezpečné na této fázi šikany je, že i dříve “normální”, laskaví jedinci kolektivu se připojí k týrání oběti.
  5. Pokud situace dospěje až do této fáze šikany, agresoři jsou již naprostými pány kolektivu. Padly veškeré zábrany a hrůzy šikany jsou pro ně už dokonce směšné a slouží k pobavení. Většinou v dětských kolektivech (třeba školních třídách nebo zájmových kroužcích) k této fázi šikany nedojde, protože je předtím odhalena. Naopak typická je třeba pro šikanu ve věznici, armádě, výchovných ústavech.