Co je to fáze šikany

Fáze šikany - slovo šikana pochází z franc. “chicane” a označuje fyzické či psychické (případně obé) omezování, týrání slabšího jedince v rámci určitého kolektivu - školním, pracovním, sportovním, rodinném atd. Týká se všech věkových a sociálních skupin.

U šikany lze rozlišit téměř vždy několik postupných fází:

 1. Mírné, v počátku spíš psychické formy násilí. “Oběť” už se ale necítí dobře, vnímá své vyřazení z daného kolektivu. Kolektiv nebo část kolektivu ho odmítá, pomlouvá, dělá mu naschvály.
 2. K počáteční psychické formě násilí se připojuje fyzická, psychologický nátlak se ale také zhoršuje a četnost je vyšší.
 3. Zásadní fáze šikany - je jasný klíčový člen nebo klíčoví členové šikany, ta je již naprosto systematická. Jedinci, kteří se dosud oběti zastávali, buď svou ochranu jasně deklarují, nebo agresorům raději “ustoupí”.
 4. V této fázi šikany již majorita přijímá režim, který agresor (či agresoři) nastavili. Nebezpečné na této fázi šikany je, že i dříve “normální”, laskaví jedinci kolektivu se připojí k týrání oběti.
 5. Pokud situace dospěje až do této fáze šikany, agresoři jsou již naprostými pány kolektivu. Padly veškeré zábrany a hrůzy šikany jsou pro ně už dokonce směšné a slouží k pobavení. Většinou v dětských kolektivech (třeba školních třídách nebo zájmových kroužcích) k této fázi šikany nedojde, protože je předtím odhalena. Naopak typická je třeba pro šikanu ve věznici, armádě, výchovných ústavech.  

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy