Co je to mobbing

Jedná se o typ latentního, zpočátku obtížně nepostřehnutelného útočení na kolegy v pracovním prostředí. Jde o typ rafinované psychické šikany, která se oběti těžko identifikuje, a tím pádem dokazuje. Mobbing vyvíjí na zaměstnance na pracovišti buď kolega nebo více kolegů. V případě mobbingu ze strany nadřízeného vůči podřízenému mluvíme o bossingu.

Jako mobbing přitom označujeme výše popsané chování, které nastává minimálně jednou týdně po dobu delší šesti měsíců. Tlak ze strany kolegy nebo kolegů na jejich “oběť” má vývoj a obecně postupuje takto:

 • omezují kolegu svobodně se vyjádřit (např. prostřednictvím neobjektivní neustálé kritiky, přerušováním toku jeho řeči, zesměšňováním jeho názorů)
 • znevažují jeho pověst (pomlouvají jej nejprve skrytě za zády a později tak, aby si byl pomluv vědom)
 • jeho pracovnímu výkonu kladou překážky, znesnadňují mu práci, dělají mu “naschvály”  

Od počátečního “pouze” škodolibého chování přechází projevy mobbingu postupně k organizovanému úmyslnému psychickému trápení kolegy, který se v konečné fázi cítí nezvladatelně přetížený, má psychické problémy a často jako poslední konečné řešení podá výpověď. Je proto v kompetenci nadřízeného odhalit včas takové chování mezi svými podřízenými a situaci aktivně řešit.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy