Co jsou to formy šikany

Slovo šikana pochází z franc. “chicane” a označuje fyzické či psychické (případně obé) omezování, týrání slabšího jedince v rámci určitého kolektivu - školním, pracovním, sportovním, rodinném atd. Týká se všech věkových a sociálních skupin.

Formy šikany se odvíjejí dle:

 • věkové kategorie účastníků (najdeme ji i u malých dětí ve školce, stejně jako u dospělých třeba na pracovišti)
 • dle pohlaví (specifické je, že v mužských kolektivech mívá šikana často fyzickou formu, v ženských kolektivech naopak častěji psychickou)

Těžko řešitelná forma šikany pro oběť je zvláště tam, kde se nemá jak dostat z fyzického dosahu agresora (internáty, vězení, tábory).

U dětí a teenagerů je vedle fyzické formy šikany častou formou ignorování určitého jedince, který se od skupiny výrazně liší. Tato psychická šikana je pro oběť devastující - zahrnuje pomlouvání, zesměšňování, vyhrožování, vydírání, poškozování věcí oběti.

V moderní době vyvstal nový druh šikany, a to kyberšikana, která probíhá prostřednictvím moderních technologií (ponižující nahrávka na mobilním telefonu šířená po internetu sociálními sítěmi atp.)

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy