Co jsou to formy šikany

Slovo šikana pochází z franc. “chicane” a označuje fyzické či psychické (případně obé) omezování, týrání slabšího jedince v rámci určitého kolektivu - školním, pracovním, sportovním, rodinném atd. Týká se všech věkových a sociálních skupin.

Formy šikany se odvíjejí dle:

  • věkové kategorie účastníků (najdeme ji i u malých dětí ve školce, stejně jako u dospělých třeba na pracovišti)
  • dle pohlaví (specifické je, že v mužských kolektivech mívá šikana často fyzickou formu, v ženských kolektivech naopak častěji psychickou)

Těžko řešitelná forma šikany pro oběť je zvláště tam, kde se nemá jak dostat z fyzického dosahu agresora (internáty, vězení, tábory).

U dětí a teenagerů je vedle fyzické formy šikany častou formou ignorování určitého jedince, který se od skupiny výrazně liší. Tato psychická šikana je pro oběť devastující - zahrnuje pomlouvání, zesměšňování, vyhrožování, vydírání, poškozování věcí oběti.

V moderní době vyvstal nový druh šikany, a to kyberšikana, která probíhá prostřednictvím moderních technologií (ponižující nahrávka na mobilním telefonu šířená po internetu sociálními sítěmi atp.)