Co je to hostilita

Hostilita (z latinského “hostilis”, tj. nepřátelský) je verzí dlouhodobého hněvu. Hněv je silná, afektivní reakce na překážku, na kterou daný jedinec narazil při usilování o nějaký cíl nebo zájem.

Hněv je emocí, která původně sloužila jako přípravná fáze jedince na útok, ale dnes ji vnímáme již v posunutém významu. Nejméně intenzivní formou hněvu je zloba, nejsilnější je naopak vztek.

Pro hněv je typická krátká doba trvání, zato u hostility jde o projev nepřátelství vůči někomu či nějaké skupině. V psychologii tak označujeme dlouhodobý emoční stav jedince.

Projevuje se nepřátelským, až agresivním jednáním vůči druhým lidem. Signifikantním rysem je výrazně hněvivé odmítání druhých, vědomá snaha jim uškodit.