Co je to hostilita

Hostilita (z latinského “hostilis”, tj. nepřátelský) je verzí dlouhodobého hněvu. Hněv je silná, afektivní reakce na překážku, na kterou daný jedinec narazil při usilování o nějaký cíl nebo zájem.

Hněv je emocí, která původně sloužila jako přípravná fáze jedince na útok, ale dnes ji vnímáme již v posunutém významu. Nejméně intenzivní formou hněvu je zloba, nejsilnější je naopak vztek.

Pro hněv je typická krátká doba trvání, zato u hostility jde o projev nepřátelství vůči někomu či nějaké skupině. V psychologii tak označujeme dlouhodobý emoční stav jedince.

Projevuje se nepřátelským, až agresivním jednáním vůči druhým lidem. Signifikantním rysem je výrazně hněvivé odmítání druhých, vědomá snaha jim uškodit.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy