Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti pomáhají jedinci sdělit ostatním úspěšně své myšlenky a ovlivnit je svým názorem. Patří k projevu dobře rozvinuté emoční inteligence.

Komunikační dovednosti - Komunikace - z latinského communicare, tj. sdílet - znamená vzájemné sdílení, tedy sdělování i přijímání informací. Umět sdělit úspěšně své myšlenky jiným a ovlivnit je svým názorem patří k projevu dobře rozvinuté emoční inteligence.

Komunikační dovednosti představují základ a nejdůležitější součást soft skills. Pokud je člověk ovládá, bývá dobrým týmovým hráčem, stejně tak jako vedoucím. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe.

Oblast komunikačních dovedností je velmi široká. Patří do ní mimo jiné např.:

  • argumentace,
  • asertivita,
  • naslouchání a zpětná vazba,
  • komunikace po telefonu (třeba se zákazníky),
  • týmová spolupráce,
  • prezentační dovednosti,
  • řešení konfliktů.

 

Komunikační dovednosti lze významně zlepšit na školení komunikace. To účastníkům ukáže, jak spolupráce může vést ke kýženému výsledku lépe než soutěživost a jak dosáhnout dobrého výsledku pro obě strany.