Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti pomáhají jedinci sdělit ostatním úspěšně své myšlenky a ovlivnit je svým názorem. Patří k projevu dobře rozvinuté emoční inteligence.

Komunikační dovednosti - Komunikace - z latinského communicare, tj. sdílet - znamená vzájemné sdílení, tedy sdělování i přijímání informací. Umět sdělit úspěšně své myšlenky jiným a ovlivnit je svým názorem patří k projevu dobře rozvinuté emoční inteligence.

Komunikační dovednosti představují základ a nejdůležitější součást soft skills. Pokud je člověk ovládá, bývá dobrým týmovým hráčem, stejně tak jako vedoucím. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe.

Oblast komunikačních dovedností je velmi široká. Patří do ní mimo jiné např.:

 • argumentace,
 • asertivita,
 • naslouchání a zpětná vazba,
 • komunikace po telefonu (třeba se zákazníky),
 • týmová spolupráce,
 • prezentační dovednosti,
 • řešení konfliktů.

 

Komunikační dovednosti lze významně zlepšit na školení komunikace. To účastníkům ukáže, jak spolupráce může vést ke kýženému výsledku lépe než soutěživost a jak dosáhnout dobrého výsledku pro obě strany.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy