Kurzy či školení soft skills

Měkké dovednosti neboli soft skills jsou schopnosti, které pomáhají jednat s ostatními lidmi.

Kurzy či školení soft skills se podporují měkké dovednosti, které jsou dnes často klíčem k úspěchu na pracovní pozici. Měkké dovednosti zahrnují kromě schopnosti komunikovat a navazovat vztahy také schopnost organizovat a vést, zvládat stres, rychle a správně vyhodnotit situaci a rozhodnout se.

Kurzy či školení soft skills podporují sebedůvěru, empatii a schopnost konstruktivně řešit konflikty.