Life kouč

Koučování obecně je proces změny v pracovním či osobním životě. Life kouč se zabývá životními tématy klienta. Pomáhá mu ujasnit si vlastní postoje. Cílem koučování je uvědomění si vlastních hodnot. Kouč rozvíjí pravou osobnost a vede člověka k přijetí změny. Boří stereotypy a překonává komunikační bariéry.

Kouč není učitel, pouze ukazuje ostatním, že komunikace, zvládnutí emocí a tolerance názorů druhých vede k nalezení "společné řeči" a posunu, ať už v osobních či pracovních vztazích.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy