Life kouč

Koučování obecně je proces změny v pracovním či osobním životě. Life kouč se zabývá životními tématy klienta. Pomáhá mu ujasnit si vlastní postoje. Cílem koučování je uvědomění si vlastních hodnot. Kouč rozvíjí pravou osobnost a vede člověka k přijetí změny. Boří stereotypy a překonává komunikační bariéry.

Kouč není učitel, pouze ukazuje ostatním, že komunikace, zvládnutí emocí a tolerance názorů druhých vede k nalezení "společné řeči" a posunu, ať už v osobních či pracovních vztazích.