Co jsou to měkké dovednosti

Měkké dovednosti neboli soft skills se dají velmi špatně měřit. Nejsou hmatatelné. To ovšem nesnižuje jejich důležitost. Člověk, který ovládá soft skills je výkonnější, pracuje efektivněji a má kvalitnější vztahy s okolím.

U pracovního pohovoru jsou hodnoceny nejen tvrdé dovednosti (hard skills) -  jazykové, vědomostní a technické dovednosti v oboru, ale také měkké dovednosti, obzvláště na vedoucích pozicích - vedení porad, komunikace s lidmi, motivace zaměstnanců, vedení obchodních jednání,...

Firmy prověřují úroveň soft skills požadované na konkrétní pozice například pomocí Assessment Center, kde si assessoři všímají, které skilly účastníci ovládají, a které jim dělají problémy.

Mezi měkké dovednosti se obecně zahrnuje:

  • komunikace a schopnost navazovat vztahy
  • schopnost organizovat a být lídr
  • rozhodnost a sebedůvěra
  • přirozená empatie
  • zvládání stresových a konfliktních situací