Co jsou to měkké dovednosti

Měkké dovednosti neboli soft skills se dají velmi špatně měřit. Nejsou hmatatelné. To ovšem nesnižuje jejich důležitost. Člověk, který ovládá soft skills je výkonnější, pracuje efektivněji a má kvalitnější vztahy s okolím.

U pracovního pohovoru jsou hodnoceny nejen tvrdé dovednosti (hard skills) -  jazykové, vědomostní a technické dovednosti v oboru, ale také měkké dovednosti, obzvláště na vedoucích pozicích - vedení porad, komunikace s lidmi, motivace zaměstnanců, vedení obchodních jednání,...

Firmy prověřují úroveň soft skills požadované na konkrétní pozice například pomocí Assessment Center, kde si assessoři všímají, které skilly účastníci ovládají, a které jim dělají problémy.

Mezi měkké dovednosti se obecně zahrnuje:

 • komunikace a schopnost navazovat vztahy
 • schopnost organizovat a být lídr
 • rozhodnost a sebedůvěra
 • přirozená empatie
 • zvládání stresových a konfliktních situací

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy