Mentální zdraví

Mentální zdraví označuje úroveň psychologické pohody nebo absenci mentální poruchy.

Mentálně zdravý jedinec dokáže navazovat a udržovat přátelství a vztahy, dodržuje zdravou životosprávu a režim dne v souladu se svými biologickými hodinami. Obor, se zkoumá biologické i sociální podmínky působící na mentální zdraví jedince se nazývá duševní hygiena.

Jak si udržet mentální zdraví:

  • naučit se oddělovat pracovní a osobní život
  • zvládat změny, nebát se jich, umět je využít pro další rozvoj
  • upevnit sebevědomí a sebedůvěru, věřit ve své schopnosti
  • pravidelně relaxovat
  • nepotlačovat emoce, mluvit o svých pocitech
  • naučit se zvládat náročné situace, nevyhýbat se jim
  • udržovat zdravé vazby s okolím a lidmi